Laboratoře 3. ročníku

Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů - úterý 8:00
Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů - středa 8:00

 

Rozpis studentů zde

Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů

AU Příprava nanočástic zlata a stříbra Oleksi Kaminskyi a Pavel Řezanka AS09
E Emulze: Příprava a stabilizace Veronika Lesáková AS09
ER Příprava a depozice nanočástic metodou elektrorozprašování Jana Sklenářová AS09
KM Příprava dutých křemičitých mikročástic a jejich charakterizace David Zůza AS09
L2 Výroba mikrostruktur metodou 2D UV litografie Pavel Zelenka AS09
L3 3D tisk mikrostruktur Jakub Zlatník a Dominik Kralik B37
M Kinetika mletí ve vibračním mlýnu Filip Zavřel AS09
ML Příprava strukturovaných povrchů metodou měkké litografie Jan Pagáč a Lukáš Sauer AS09
N Naprašování Přemysl Fitl a Jan Kejzlar B226
PP Příprava polymerních nanočástic Sreela Ramesh a Tereza Havlůjová BS51a
RK Reaktivní krystalizace Erika Hriňová BS51a
SC Spin-coating Šárka Havlová a Jaroslav Otta B306
UZ Příprava tenkých vrstev pomocí ultrazvukového sprejového nanášení Pavel Zelenka AS09
VT Vícefázový tok v mikrofluidních zařízeních Lukáš Sauer AS09
ZP Stanovení zeta-potenciálu a elektroosmotické mobility v mikrofluidním čipu David Tichý AS09

Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů

DSC Diferenciální skenovací kalorimetrie Jakub Klimošek AS09
EM Elektronová mikroskopie Ashley Hannah George AS09
CH Měření charakterizace profilu a tloušťky vrstev optickou metodou Jakub Strnad AS09
CHP Charakterizace polymerních nanočástic Ondřej Šrom a Miroslav Šoóš B30
IS Impedanční spektroskopie Martin Vrňata a Martin Hruška B223
KU Měření kontaktního úhlu a hystereze kontaktního úhlu strukturovaných povrchů Edyta Adrián S64a
MH Měření střední molární hmotnosti polymeru na základě Markovy-Houwinkovy rovnice Dominik Martynek AS09
MM Měření mechanických vlastností materiálů Filip Zavřel AS09
OM Optická mikroskopie Jindřich Kropáček B33A
PN Stanovení CMC na základě měření závislosti povrchového napětí vodného roztoku tenzidu na koncentraci Dominik Martynek AS09
RC Reologické chování tekutin - stanovení reogramů Dominik Martynek AS09
RMS Ramanova mikro-spektoskopie Jan Vališ lab. G, H02
RP Rtuťová porozimetrie Adéla Koryťáková a Dan Trunov AS09
RS Reflexní spektrometrie Šárka Havlová, Michal Novotný a Jan Kejzlar B306
SPR Povrchová plasmonová rezonance Kamil Záruba, Ondřej Vrtělka a Marie Švecová lab. G, H02
TV Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Petr Jelínek AS09
ZT Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních Pavel Zelenka AS09

Kontaktní informace

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
Dejvice

IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright © Ondřej Kašpar 2024