Informace a studijní materiály k vybraným předmětům

banky

Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů & Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů

Laboratorní kurz je zaměřen na získání praktických dovedností při přípravě a charakterizaci různých mikročástic a nanočástic, při uskutečňování povrchových modifikací různých materiálů, při výrobě a charakterizaci mikrofluidních čipů.

banky

Moderní analytické metody pro nanotechnologie

Předmět bezprostředně navazuje na povinný předmět Analytická chemie I. Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti instrumentálních analytických metod se zaměřením na analýzu mikrosystémů, nanosystémů a povrchu materiálů. Důraz je kladen na principy metod i na zpracování a vyhodnocení analytických informací.

banky

Úvod do nano a mikrotechnologií

Předmět pro první semestr studia s účelem seznámit studenty se základními koncepty nano a mikrotechnologií. Zaměření předmětu je motivační a populárně naučné. Výstupem tedy bude pouze mělká hloubka znalostí studentů. Několik přednášejících bude prezentovat jak vybrané teoretické základy, tak ukázky praktických aplikací nano a mikrotechnologií.

banky

Technologie a vlastnosti tenkých vrstev

Předmět zahrnuje dvě oblasti: (i) seznamuje studenty s technologiemi vytváření tenkých nanostrukturovaných vrstev vakuovými technologiemi i "mokrou cestou" a následným vertikálním i horizontálním patterningem těchto vrstev, (ii) demonstruje využití takových vrstev v senzorice v závislosti na jejich elektrofyzikálních a optických parametrech.

Kontaktní informace

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
Dejvice

IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright © Ondřej Kašpar 2024