Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu. Pro více informací zde.

1. ročník - zimní semestr

Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3/3/0 Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B402007 Úvod do nano a mikrotechnologií 3/0/0 Zk 4
B413001 Matematika A 3/4/0 Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum 0/3/0 KZ 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

P/C/L - Počet hodin týdně - Přednášky/Cvičení/Laboratoře
Z/KZ/Zk - Zápočet, Klasifikovaný Zápočet, Zkouška

1. ročník - letní semestr

Povinné předměty
B101004 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
B110003 Organická chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B403003 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B413002 Matematika B 3/3/0 Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B107001 Anorganické nekovové materiály 2/0/0 Zk 3
B413005 Počítačový algebraický systém Maple 0/2/0 KZ 2
B444006 Základy strojnictví 2/1/0 Z+Zk 4
B445016 Algoritmizace a programování v Matlabu 0/3/0 KZ 4
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

2. ročník - zimní semestr

Povinné předměty
B110005 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
B402003 Analytická chemie A 2/2/0 KZ 5
B403012 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 2/1/0 Z+Zk 4
B409001 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
B444004 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5
B444005 Laboratoř fyziky 0/0/4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B108002 Úvod do studia materiálů 2/0/0 Zk 3
B413004 Numerické metody 2/2/0 Z+Zk 5
B837001 Podniková ekonomika 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

2. ročník - letní semestr

Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
B402004 Analytická chemie B 2/1/0 Z+Zk 4
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
B403013 Fyzikální chemie mikrosvěta 3/2/0 Z+Zk 6
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem 0/0/4 KZ 4
B409012 Disperzní systémy I 3/2/0 Z+Zk 7
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B403009 Základy chemicko-inženýrské termodynamiky 1/2/0 Z+Zk 4
B409010 Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy 2/0/0 Zk 3
B409015 Inovace strukturovaných produktů 2/1/0 Z+Zk 4
B444008 Základy elektroniky 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

3. ročník - zimní semestr

Povinné předměty
B320001 Biochemie I 3/1/0 Z+Zk 5
B402005 Laboratoř analytické chemie I 0/0/4 KZ 3
B402008 Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů 0/0/4 KZ 3
B409008 Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů 0/0/4 KZ 3
B413003 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
B444010 Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory 3/1/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B403011 Počítačová chemie 2/0/0 Z 3
B409002 Chemické inženýrství II 2/3/0 Z+Zk 6
B409013 Disperzní systémy II 2/1/0 Z+Zk 4

3. ročník - letní semestr

Povinné předměty
B320005 Laboratoř biochemie 0/0/4 KZ 3
B409014 Seminář nano a mikrotechnologií 0/1/0 Z 1
B444007 Měřicí a řídicí technika 2/1/0 Zk 4
B963001 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
M126005 Fyzikální chemie nanomateriálů 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B126004 Základy nanomateriálů 2/0/0 Zk 3
B403010 Teoretická chemie 3/1/0 Z+Zk 5
B409009 Inženýrství biologických procesů 2/1/0 Z+Zk 4
B409011 Chemický průmysl a životní prostředí 2/1/0 Z+Zk 4
B444009 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 0/0/3 KZ 3

Kontaktní informace

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
Dejvice

IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright © Ondřej Kašpar 2023