Studijní bakalářský program

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Studijní bakalářský program

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

There's Plenty of Room at the Bottom

"I want to build a billion tiny factories, models of each other, which are manufacturing simultaneously… The principles of physics, as far as I can see, do not speak against the possibility of maneuvering things atom by atom. It is not an attempt to violate any laws; it is something, in principle, that can be done; but in practice, it has not been done because we are too big."

Richard P. Feynman

 

O programu

Málokteré profese se mohou za posledních cca 100 let pochlubit úspěchy srovnatelnými s technickými inženýry, jejichž úsilí pozitivně ovlivnilo život každého člověka. Zmiňme například elektrifikaci, rozvoj automobilismu, GPS, internet,výrobu penicilínu, polymery a baterie. Předmětem studia v bakalářském programu Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství jsou objekty o velikosti velkých molekul až lidského vlasu (1 nm až 100 µm), tj. příprava a vlastnosti těchto objektů a nezbytné teoretické znalosti z fyziky, chemie, fyzikální a analytické chemie, biofyziky, chemického a materiálového inženýrství. Během studia je kladen důraz především na propojení získaných teoretických poznatků s praktickými dovednostmi a schopnostmi řešit komplexní problémy za využití špičkového technického zázemí. Studenti si osvojí znalosti a základy praktických dovedností zaměřených na problematiku přípravy a charakterizaci emulzí a aerosolů, nanočástic, chemických mikro-systémů, či senzorů. Studenti se dále seznámí s širokým spektrem moderních nano a mikro-technologií a postupů, které se současně využívají v oblastech uchovávání energie, recyklace, cíleného doručování léčiv či vývoje mobilních diagnostických zařízení.

 

Proč vůbec studovat nano a mikrotechnologie?

Protože tyto technologie jsou nejlepším nástrojem pro řešení řady současných lidských potřeb v oblastech zdraví, energie a životního prostředí.

Zdraví: tkáňové inženýrství, terapie pro léčbu rakoviny s nanočásticemi, filtrace aerosolů a virů na respirátorech, nové lékové formy, levné a rychlé diagnostické nástroje, antigenní testy, DNA čipy, biosensory, antibakteriální materiály.

Energie: baterie s vysokou kapacitou, tepelné a zvukové izolace, chemická úložiště elektrické energie s účinností přes 80% v průtočných bateriích, úsporné domy, aerogely, separace metanu z bioplynu.

Životní prostředí: Lepší automobilové katalyzátory, membránové operace, filtry z nanovláken, „zelené" prací prášky, odbouratelné plasty a recyklace plastů, ekologické automobily.

 

Proč studenti volí právě tento studijní program?

 • Profilové předměty již od prvního semestru, nikoliv až po několika letech nudného studia teoretických základů.
 • Praktické dovednosti v moderních laboratořích: fotbálek s molekulami, zobrazování řetězců DNA, příprava koloidního zlata, nesmáčivé povrchy, laserová či elektrorozprašovací depozice tenkých vrstev, laboratoře na čipu velikosti platební karty.
 • Rozbor skutečných současných technických výzev a jejich řešení, tj. nevychováváme studenty jen pro průmysl, který zde existoval před 30 lety.
 • Všichni studenti se aktivně podílí na základním či aplikovaném výzkumu a je nám ctí pracovat po jejich boku.
 • Spolupráce s desítkami předních světových firem v oblastech automobilů, farmacie, polymerů, produktů osobní péče a akumulace energie.
 • Podle mezinárodních srovnání mají chemičtí inženýři nejvyšší nástupní i průměrné platy ze všech inženýrských profesí ?
 • Důraz na aktuálnost a rychlost: do 14 dnů po uzavření škol kvůli pandemii byl k dispozici rychlý kurs k aerosolovým částicím včetně kvantitativního popisu jejich záchytu na různých rouškách či respirátorech a v dýchacích cestách.

Přijďte nám pomoci řešit skutečné technické výzvy a činit tak svět lepším než je!

Znáte jiný obor s tak širokými možnostmi uplatnění jako je Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství?

Termíny

Zbývá dní

Logo-color_2

21/6/24

 • Neformální setkání

  Setkání zájemců o bakalářský program NANO
  Kde? VŠCHT Budova B, Technická 3, 160 00 Praha 6

  Kdy? V 10h

Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů & laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů  

Kontaktní informace

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Kosek-low

Prof. Dr. Ing. Juraj Kosek

garant programu

✉Juraj.Kosek@vscht.cz
☏ +420 220 443 296

Svobodova-low

Hana Svobodová

referentka pro bakalářské studium

✉Hana2.Svobodova@vscht.cz
☏ +420 220 443 891