Laboratoře 3. ročníku

Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů - úterý 8:00
Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů - středa 8:00

 

Rozpis studentů zde

Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů

AU Příprava nanočástic zlata a stříbra Nikola Ladislavová a Pavel Řezanka AS09
E Emulze: Příprava a stabilizace Veronika Lesáková AS09
ER Příprava a depozice nanočástic metodou elektrorozprašování Jana Sklenářová AS09
KM Příprava dutých křemičitých mikročástic a jejich charakterizace Jakub Mužík a David Zůza AS09
L2 Výroba mikrostruktur metodou 2D UV litografie Dalimil Šnita AS09
L3 Výroba mikrostruktur metodou 3D UV litografie Štěpán Halada, Petr Kovář a Dalimil Šnita AS09
M Kinetika mletí ve vibračním mlýnu Silvia Slezáková AS09
ML Příprava strukturovaných povrchů metodou měkké litografie Edyta Adrián AS09
N Naprašování Šárka Havlová, Jan Kejzlar, Přemysl Fitl a Michal Novotný B226
PP Příprava polymerních nanočástic Sreela Ramesh a Tereza Havlůjová BS51a
RK Reaktivní krystalizace Erika Hriňová a Jan Jirát BS51
SC Spin-coating Jan Vlček, Šárka Havlová a Jaroslav Otta B306
UZ Příprava tenkých vrstev pomocí ultrazvukového sprejového záření Dalimil Šnita AS09
VT Vícefázový tok v mikrofluidních zařízeních Štěpán Halada a Petr Kovář AS09
ZP Stanovení zeta-potenciálu a elektroosmotické mobility v mikrofluidním čipu David Tichý AS09

Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů

DSC Diferenciální skenovací kalorimetrie Martina Kukrálová AS09
EM Elektronová mikroskopie Ashley Hannah George AS09
CH Měření charakterizace profilu a tloušťky vrstev optickou metodou Jakub Strnad AS09
CHP Charakterizace polymerních nanočástic Ondřej Šrom a Miroslav Šoóš B30
IS Impedanční spektroskopie Martin Vrňata a Jan Hruška B223
MH Měření střední molární hmotnosti polymeru na základě Markovy-Houwinkovy rovnice Dominik Martynek a Jiří Charvát AS09
MM Měření mechanických vlastností materiálů Veronika Lesáková AS09
OM Optická mikroskopie Jindřich Kropáček a Charlie Maslen AS09
PN Stanovení CMC na základě měření závislosti povrchového napětí vodného roztoku tenzidu na koncentraci Dominik Martynek a Jiří Charvát AS09
RC Reologické chování tekutin - stanovení reogramů Dominik Martynek a Jiří Charvát AS09
RMS Ramanova mikro-spektoskopie Martin Člupek lab. G, H02
RP Rtuťová porozimetrie Dan Trunov AS09
RS Reflexní spektrometrie David Tomeček, Přemysl Fitl, Šárka Havlová a Jaroslav Otta B306
SPR Povrchová plasmonová rezonance Kamil Záruba a Ondřej Vrtělka lab. G, H02
TV Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Dan Trunov a Petr Jelínek AS09
ZT Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních Dalimil Šnita AS09

Kontaktní informace

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
Dejvice

IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright © Ondřej Kašpar 2022