Absolventi oboru

Viktorie Čermochová

Viktorie je jedna z prvních absolventek bakalářského studio Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Studium ukončila s vyznamenáním a dále pokračovala cestou magisterského studia Chemického inženýrství. Během takřka celého studia působila v laboratoři Chobotix, pod vedením prof. Štěpánka, kde se také naučila programovat v jazyce LabVIEW. Její výzkumná práce během studia jí přinesla řadu umístění v soutěžích SVK a možnost studijních výjezdů do zahraničí, během kterých se zdokonalila v němčině a programování a navázala řadu cenných kontaktů. Po ukončení studia našla Viktorie uplatnění u nadnárodní společnosti National Instruments v Mnichově jako aplikační inženýrka. Zde se jí dostalo dalšího tréninku v LabVIEW. Nabyté dovednosti Viktorie dále využila v praxi jako programátorka u berlínské firmy Scienion, která se zabývá vývojem precizních dispenzních zařízení. Zde Viktorie nadále působí, nově na pozici produktové manažerky pro software.

Matěj Novák

Matěj je jedním z prvních absolventů oboru nano-mikro. V současnosti je členem výzkumného týmu v Laboratoři chemické robotiky prof. Františka Štěpánka, kde se věnoval výzkumu umělé chemotaxe a od roku 2015 nově vznikající oblasti využití 3D tisku ve farmaceutické formulaci. Na tomto tématu spolupracuje se společností Zentiva v rámci svých doktorských studií. Je řešitelem mnoha grantových projektů z oblasti 3D tisku, chemického inženýrství a farmaceutické formulace a vedoucím týmu bakalářských a magisterských studentů, zabývajících se podobnou tématikou. Jakožto reprezentant studentů také působí v radě výzkumného centra The PARC (Pharmaceutical applied research center), sdružujícího a koordinujícího vědecké projekty z českých i zahraničních univerzit a institucí. Během studia také absolvoval dvě zahraniční stáže, na Německé Universität Regensburg a Finské University of Helsinki.

Damian Gorný

Slovy Damiana: "Studium na VŠCHT připraví člověka na práci nejen v oboru chemie, ale připraví jej na téměř jakoukoliv práci. Obor NANO mě naučil kritickému myšlení či analyticky vyhodnocovat podněty, které v práci přicházejí každý den. Díky tomu, že nás naučili přemýšlet “out of box” vybočujeme na pracovním trhu a jsme zajímaví". Damian pracuje v IT jako tester programující automatické testy na zajištění kvality softwaru. Můžete ho slyšet přednášet na meetupech o testování nebo najít články o testování například na medium.com.

Kontaktní informace

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
Dejvice

IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright © Ondřej Kašpar 2024