Transfer technologií

Ing. Petr Mazúr, Ph.D.

Petr je absolventem magisterského a doktorského studia na Ústavu anorganické technologie VŠCHT Praha. Od roku 2012 výzkumný pracovník ve skupině prof. Juraje Koska na Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha se zaměřením na průtočné elektrochemické články zejména pro stacionární akumulaci elektrické energie (částečně i na ZČU Plzeň). Společně s kolegy a studenty z Laboratoře akumulace energie se věnuje výzkumu a vývoji průtočných baterií a palivových článků s kovovými i organickými elektrolyty. Komplexní výzkum těchto elektrochemických systémů je motivován snahou o lepší porozumění všech dějů, které mohou zásadně ovlivnit účinnost, životnost a cenu baterie, od hledání nových aktivních složek elektrolytů, přes optimalizaci vnitřních komponent článku baterie (3D elektrody, iontově selektivní membrány, kompozitní bipolární desky), až po návrh optimální geometrie výsledného bateriového svazku a provozních podmínek. Spoluzakladatel společnosti Pinflow Energy Storage s.r.o. věnující se komercionalizaci redoxních průtočných baterií.

Kontaktní informace

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
Dejvice

IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright © Ondřej Kašpar 2024